Archives

קשרים חברתיים וקשיים חברתיים

כבר בגיל 3 ניתן לראות פעוטות מייצרים קשרים חבריים ואף בוחרים ילד אחר כחבר הטוב ביותר. ככל שחולפות השנים, מתפתחות יכולותיו החברתיות של הילד, המאפשרות יצירת קשרים חבריים, אשר יעצבו את אישיותו ואופיו כיצור חברותי, הנהנה מחיי חברה. פיתוחם של כישורים חברתיים נסמך על תחושת הערך העצמי של הילד ויצירת קשרים חברתיים הם הבסיס להתפתחות ...

קרא עוד