Archives

תיאום הורי והפתרון לקונפליקט

תיאום הורי – על על המודל ומטרותיו התיאום ההורי מיועד להורים שנמצאים זמן ארוך במאבק קשה ובלתי אפשרי לכל הצדדים. מודל תיאום הורי פותח בארה"ב ומטרתו לתת מענה להורים עם ילדים לאחר גירושים בקונפליקט גבוה. במכון שלם צוות מטפלים מנוסה המתמחה בהליך התיאום ההורי. הפניות למכון נעשות ע"י בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבניים, יחידות ...

קרא עוד