Archives

TOVA

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג (CPT Continuous Performance Test) דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה- BRC ה- MOXO וכדומה. מטרת הבדיקה לאפשר הערכה אובייקטיבית של מרכיבי הקשב. מבחן זה בודק ישירות את הנבדק ואת יכולתו להתמודד עם מטלה חדגונית ומשעממת, כמו גם מצב לחץ לאורך זמן. ניתן להשתמש בבדיקת TOVA במסגרת אבחון ...

קרא עוד

Moxo

מבדק ה MOXO כלי אובייקטיבי עדכני ומדעי לאבחון קשב וריכוז מבדק ה-MOXO הינו כלי משוכלל ועדכני המסייע באבחון קשב וריכוז. כלי זה מתווסף לניסיונו המקצועי של הבודק ומחזק אותו באמצעות תקפות מדעית ומידע בר מדידה. מבדק זה מהווה כלי עזר משמעותי בתהליך אבחון קשב  וריכוז ובנוסף משמש להתאמת הטיפול המתאים. מבין המבחנים הקיימים זהו המבדק ...

קרא עוד