Archives

ספקטרום האוטיסטי- אבחון ילדים

האוטיזם היא מחלה גנטית, אשר נחשבת לאחת המחלות הפסיכיאטריות הגנטיות השכיחות. על פי חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות משנת 2013, קיימת עליה בכל העולם בשכיחות האוטיזם. כיום מגיעה השכיחות לכעשרה מקרים על כל אלף ילדים. את העלייה מייחס משרד הבריאות, בחלקה הגדול, למודעות הגוברת של הציבור לחשיבות ולצורך של ביצוע אבחון ילדים על הספקטרום. הספקטרום ...

קרא עוד