Archives

טיפול משפחתי

טיפול מערכתי משפחתי מתבסס על החשיבה מערכתית המתבוננת במשפחה כיחידה רגשית. הפיתוח של טיפול מערכתי משפחתי מבוסס על התיאוריה הגורסת כי אנשים הם חלק בלתי נפרד מרשת מערכות היחסים שלהם. הטיפול משפחתי במכון שלם מבוסס על האמונה כי המשפחה היא מערכת חברתית ייחודית עם מבנה משלה ודפוסי תקשורת משלה. דפוסים אלה נקבעים על ידי דברים רבים, ...

קרא עוד