03-9642623
תפריט
ילדים קבוצתי – מיומנויות חברתיות

ילדים קבוצתי – מיומנויות חברתיות

רקע

מאז קיום הפסיכולוגיה כדיסציפלינה נפרדת גילו את כוחה של הקבוצה ככלי טיפולי בריפוי של בעיות רגשיות, וכמקור תמיכה והתחזקות. קבוצות טיפוליות עם ילדים החלו בשלב מאוחר יותר בשנות החמישים בארצות הברית ורק בשנים האחרונות הכירו בתועלת שלהם בטיפול בבעיות מסוגים שונים.

מהן מיומנויות חברתיות?
מיומנויות חברתיות אלו אותם כישורים ויכולות המאפשרים התנהגות חברתית הולמת.
התנהגות חברתית הולמת מתבטאת ביכולתו של האדם למלא אחר ציפיות החברה, לבנות קשרים חברתיים עם בני גילו, להסתגל לדרישות המציאות ולקבל החלטות בהקשרים רגשיים, אישיים חברתיים וערכיים.

הקבוצות

הגישה על פיה מתנהלות הקבוצות מתבססת על עקרונות של הטיפול הפסיכו-דינמי בשילוב של עקרונות AGT (Active Group Psychotherapy)  ואמצעים אקספרסיביים (משחק, דרמה, יצירה).
הקבוצות מיועדות לילדים (בנים ובנות) בגילאי  12-6 (עפ"י קבוצות גיל), הסובלים מקשיים חברתיים: הילד המבודד במסגרות חברתיות, לא פעם חווה דחייה מבני גילו, סגור, מופנם, ביישן ועל רקע זה מתקשה ליצור קשרים. במהלך הקבוצה ניצור סביבה בטוחה ובריאה שבה הילדים יוכלו להתמודד עם קשייהם.

מטרות ועקרונות הקבוצה:

  • לשפר את ההערכה והביטחון העצמי של הילדיםברמה האינדיווידואלית וכחלק מהקבוצה.
  • להרחיב את הרפרטואר ההתנהגותי תוך רכישה שלדרכי התמודדות ואופני חשיבה חדשים שמיועדים
  • לסייע בהשתלבות חברתית טובה יותר.
  • להגביר מודעות לרגשות ולפתח יכולת לחשוב ולעבד את החוויות באופןעצמאי.

המטרות הספציפיות לכל ילד בקבוצה יוגדרו בתהליך האינטייק יחד עם ההורים והילד. בסיום של התהליך הקבוצתי ייערך משוב עם ההורים והילד שבו נבחן ונסכם רמת השגת המטרות ונציע המלצות להמשך.

עם המבט לעתיד:
תקוותנו ושאיפתנו שבתום התהליך הילדים ירגישו טוב יותר עם עצמם וידעו להשתמש טוב יותר בכוחותיהם ומשאביהם לשילוב מוצלח בחברה.

מהלך הקבוצה
שלב האינטייק:
תיערך פגישה אחת עם ההורים ופגישה אחת עם הילד (בנפרד). במידת הצורך תתקיים פגישה נוספת בשלב זה. מטרת הפגישות להכיר את המשפחה והילד, לבדוק את התאמתו של הילד לטיפול קבוצתי והגדרה של המטרות ביחד עם ההורים והילד.

שלב הטיפול:
יתקיימו כ 15 פגישות חד-שבועיות עם הילדים. משך הפגישה 60 דקות.
במקביל, יתקיימו שלושה מפגשים קבוצתיים עם ההורים.

שלב הסיום:
תיערך פגישת משוב עם ההורים והילד ויינתנו המלצות להמשך.
מנחי הקבוצות הנם מטפלים בעלי ניסיון בהנחיית קבוצות ובטיפול בילדים.

צרו קשר