Moxo

פוסט: Moxo

מבדק ה MOXO כלי אובייקטיבי עדכני ומדעי לאבחון קשב וריכוז

מבדק ה-MOXO הינו כלי משוכלל ועדכני המסייע באבחון קשב וריכוז. כלי זה מתווסף לניסיונו המקצועי של הבודק ומחזק אותו באמצעות תקפות מדעית ומידע בר מדידה. מבדק זה מהווה כלי עזר משמעותי בתהליך אבחון קשב  וריכוז ובנוסף משמש להתאמת הטיפול המתאים.

  • מבין המבחנים הקיימים זהו המבדק היחיד שתוקף בישראל וכולל נורמות ישראליות.
  • בעל מהימנות גבוהה באבחון קשב וריכוז

אבחון קשב וריכוז הכולל שימוש בכלי מדעי, מתוקף ומהימן = אבחון מקיף ומקצועי

המדדים הנמדדים במבדק ה –MOXO הם:
קשב, היפראקטיביות, אימפולסיביות ותזמון.

מדדים אלה מתאימים להגדרת ה DSM-V כל אחד מן המדדים נמדד בהתייחס לנורמות של גיל ומגדר. כל מדד נמדד כמותית תחת השפעה סביבתית של מערכת מסיחים ויזואליים ושמיעתיים.
ארבעת המדדים ביחד מייצרים יחד פרופיל קשב אישי ונותנים תמונת מצב מדויקת של תפקודי הקשב של הנבדק.

אבחון זה מאפשר השוואה בין תפקוד ללא נטילת תרופה ותפקוד עם תרופה ובכך מאפשר הערכת יעילות הטיפול התרופתי.
מבדק ה MOXO מוכר ע"י קופות החולים ובדיקתו מסובסדת.

מכון שלם בראשון לציון מבצע מבחני MOXO בסבסוד קופות החולים.

 

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן