לקויות למידה

לקויות למידה

אבחון פסיכו דידקטי

מדובר באבחון משולב הכולל הערכת אינטליגנציה, הערכת יכולות למידה בתחומים שונים והערכה רגשית. השילוב בין החלקים הפסיכולוגיים ובין הערכת יכולות ולקויות הלמידה מאפשר לאתר קשיים ספציפיים בתחום הלמידה, להבחין בין קשיים הנובעים מלקויות למידה ובין קשיים רגשיים, ולספק מענה והכוונה לעזרה ספציפית ו/או להתאמות במערכת החינוך.

האבחון הפסיכו דידקטי הינו חלק מתהליך הערכה (לעיתים נדרשת בנוסף הערכת קשב וריכוז) אשר מאפשר מבט מקיף על מקורות לקשיים של הילד במערכת החינוך וקבלת המלצות לטיפול בהן.

האבחון הפסיכו דידקטי כולל : הערכת רמת האינטליגנציה, מבחנים לבדיקת רמת הקריאה והבנת הנקרא, אורתוגרפיה וכתיבה, מנגנונים קוגניטיביים העומדים בבסיס הקריאה, תפיסה וזיכרון חזותיים, זיכרון שמיעתי, תפקודים ניהוליים. בנוסף כוללת הבדיקה את הערכת מצבו הרגשי של הנבדק.

בתהליך אבחון פסיכו דידקטי מורחב ייבדקו גם התפקודים הדידקטיים בשפה האנגלית ו/או את יכולת ההבנה והחשיבה החשבונית ואת רמת הידע בתחום זה.

אבחון פסיכו דידקטי נדרש כיום כאשר מאובחנת לקות הדורשת התאמות מסוג שלוש (בחינות בע"פ, שאלונים מותאמים, המרת בחינת הבגרות במתמטיקה בבחינת בגרות במקצוע מדעי אחר), הלקויות הנבדקות והמאובחנות הנן : דיסלקציה – לקות בקריאה, דיסגרפיה – לקות בכתיבה, דיסקלקוליה – לקות בחשבון.

האבחון הפסיכו דידקטי עוזר לזהות את הפוטנציאל השכלי של המאובחן, את היכולות והחוזקות מחד ואת הקשיים ולקויות הלמידה מאידך. על סמך כל אלה בצירוף הממצאים בתחום הרגשי ניתנות המלצות להורים ולמערכת החינוך לבניית תוכנית למידה המותאמת למאובחן.
אבחון זה נערך ע"י פסיכולוגים חינוכיים.

 

אבחון דידקטי

האבחון הדידקטי נועד להערכת תפקודי למידה שונים הקשורים לרכישת מיומנויות בסיסיות מתחום הלמידה – קריאה, כתיבה, חשבון. בעזרת סדרת מבדקים מוערכים התפקודים השונים, ביניהם : תפקוד מוטורי, זיכרון, תפקודי קשב, יכולת חשיבה, תפיסה חזותית, מערכת השפה, תכנון וארגון, תפקודים ניהוליים ועוד.

בסיכום האבחון מקבלים ההורים ומערכת החינוך המלצות לדרכי הוראה שיקדמו את הילד בהתאם לקושי שאובחן. בין היתר כוללות ההמלצות דרכי הבחנות והתאמות למבחנים. למשל: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת שאלון ועוד.

האבחון הדידקטי  מומלץ לילדים (עד כתה ו') שמתקשים בלמידה ואינם מצליחים להגיע להישגים לפי מה שמצופה מקבוצת הגיל אליה שייכים.

על פי רוב מחנכת הכתה תהיה זו שתצביע על הקושי ותפנה באמצעות יועצת בית הספר את המשפחה לאבחון. ניתן גם לפנות באופן עצמאי אך מומלץ לשתף את בית הספר  בהחלטה וכמובן בתוצאות.

התאמות – ילד אשר עבר אבחון דידקטי או פסיכו דידקטי ואובחן כלקוי למידה זוכה להתחשבות במערכת החינוך באמצעות "התאמת דרכי הבחנות". בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים אמורה המערכת לאפשר לתלמיד את דרכי הבחנות ובבית הספר התיכון ההתאמות מחולקות לקטגוריות.
ישנם שני סוגים של התאמות "התאמות 1 ו 2" אלו הן התאמות עליהן מחליט צוות מקצועי בבית הספר על סמך אבחון ועל התאמות סוג 3 מחליטה "ועדת התאמות מחוזית" אליה נשלח חומר רב מבית הספר שמצדיק את מתן ההתאמות מסוג 3.
התאמות 1 ו 2 הינן התאמות כגון: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת שאלון, שעתוק הבחינה ועוד. התאמות סוג 3 הן : מבחן בע"פ מבחן מותאם (מבחן שיש בו פחות חומר או אפשרות בחירה גדולה מהרגיל) והמרת הבחנות במקצוע המתמטיקה למקצוע מדעי אחר.
כדי לקבל התאמות 1 ו 2 מספיק אבחון דידקטי ולהתאמות 3 יש צורך באבחון פסיכו דידקטי.
ההתאמות אותן התלמיד מקבל מבית הספר או מוועדת ההתאמות המחוזית תקפות בכל המבחנים בבית הספר ומחוצה לו.

האבחון הדידקטי נערך ע"י מאבחן/ת דידקטי/ת בעל/ת הסמכה.

צרו קשר