טיפולים פרא רפואיים לילדים אוטיסטים מימוש הזכאות לטיפול

פוסט: טיפולים פרא רפואיים לילדים אוטיסטים מימוש הזכאות לטיפול

הקדמה:

ילדים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי זכאים לקבל טיפולים פרא רפואיים מקופות החולים, או לקבל החזר כספי עבור טיפולים פרטיים (בתנאי שניתן לכך אישור מקופת החולים לפני קבלת הטיפול)קבלת טיפולים פרארפואיים במסגרות החינוך המיוחד אינה מונעת את הזכאות לקבלם גם מקופות החולים (אלא אם כן מדובר בטיפול בריאותי מקדם)
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

ילדים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי זכאים לקבל טיפולים פרא רפואיים מקופות החולים או, בהתאם לתנאים, לקבל החזר כספי עבור טיפולים פרטיים.

  • משנת 2010 הזכאות במסגרת סל הבריאות היא ל-3 טיפולים בשבוע, לכל אורך השנה.
  • למידע על טיפולים נוספים הניתנים באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים, ראו באתר"כל הבריאות".
  • הטיפולים כוללים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת וטיפול עלידי פסיכולוג או עובד סוציאלי.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

טיפול אצל מטפל פרטי

  • במקרה שזמן ההמתנה לטיפול עולה על 3 חודשים ממועד הפנייה, ניתן לפנות למטפל פרטי ולקבל החזר מקופת החוליםזאת בתנאי שהמטפל אושר מראש עלידי הקופה. לצורך קבלת האישור הקופה רשאית לבקש צילום של רישיון המטפל.
  • ההחזר עבור הטיפול יינתן בהצגת חשבונית/קבלה ובהתאם לתעריפי משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד (בניכוי סכום ההשתתפות העצמית, מלבד למי שפטור ממנה).
  • הקופה רשאית לבקש מההורים, מעת לעת, סיכום קצר של המטפל עם פירוט המטרות הטיפוליות.

שמירה על הרצף הטיפולי

  • במקרה שניתן לילד טיפול עלידי מטפל של קופת החולים, הקופה אינה רשאית להעביר את הילד למטפל אחר מטעמים תקציביים.
  • אם אושר טיפול עלידי מטפל פרטי בשל זמן המתנה ממושך, ובשלב מאוחר יותר הקופה הציעה טיפול בתוך פרק זמן סביר, ההורים יהיו זכאים להמשיך בטיפול אצל המטפל הפרטי ולקבל החזר.

חשוב לדעת

  • מכסת 3 השעות השבועיות מתייחסת למקצועות השונים, בהתאמה לצרכיו של כל ילד. ילד שאינו זקוק לטיפול מסוג מסויים, אך זקוק ליותר משעה שבועית אחת במקצוע אחר, יוכל לנצל את זכותו למיצוי מלוא מכסת השעות, גם בקבלת חלק מסוגי הטיפול (לדוגמה, שתי שעות טיפול בריפוי בעיסוק ושעת טיפול אצל קלינאי תקשורת).
  • קבלת טיפולים פרארפואיים במסגרות החינוך המיוחד אינה מונעת את הזכאות לקבלם גם מקופות החולים (אלא אם כן מדובר בטיפול בריאותי מקדם).

 

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן