המחלקה המשפטית במכון שלם מהווה "ספינת הדגל" בפעילות האבחונית והטיפולית במכון. במהלך 15 השנים האחרונות ביסס עצמו מכון שלם כגוף המוביל בתחום המשפחה והפלילים. חוות הדעת שנערכו במכון שלם מצוטטות בפסקי דין מובילים וחשובים בכל הערכאות המשפטיות. מכון שלם וצוותו מהווים מומחים מועדפים של בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט לנוער, בתי הדין הרבניים, ובערכאות ערעור בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון. צוות המומחים של מכון שלם צבר ניסיון רב בתיקי משמורת, בסוגיות של ניכור הורי, הגירה וממזרות, נושאים של הערכת מסוכנות, בחוות דעת בעניינם של ילדים בסיכון, בחוות דעת בסוגיות אימוץ מורכבות ועוד.

המחלקה המשפטית במכון שלם מהווה "ספינת הדגל" בפעילות האבחונית והטיפולית במכון. במהלך 15 השנים האחרונות ביסס עצמו מכון שלם כגוף המוביל בתחום המשפחה והפלילים. חוות הדעת שנערכו במכון שלם מצוטטות בפסקי דין מובילים וחשובים בכל הערכאות המשפטיות. מכון שלם וצוותו מהווים מומחים מועדפים של בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט לנוער, בתי הדין הרבניים, ובערכאות ערעור בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון. צוות המומחים של מכון שלם צבר ניסיון רב בתיקי משמורת, בסוגיות של ניכור הורי, הגירה וממזרות, נושאים של הערכת מסוכנות, בחוות דעת בעניינם של ילדים בסיכון, בחוות דעת בסוגיות אימוץ מורכבות ועוד.

רוצים לשמוע עוד?