חוות דעת בפלילים

פוסט: חוות דעת בפלילים

בתחום המשפט הפלילי נדרשת לעיתים חוות דעת פסיכולוגית האמורה לתת כלים בידי הסנגור המגן על נאשם, בהתייחס לסוגיות שונות הנדונות בבית המשפט. התחום הפורנזי הנו תחום מורכב הדורש התמחות והתמקצעות מיוחדת, אותה רכש מכון שלם במהלך השנים. בתחום זה נדונות שאלות כגון : האם הנאשם כשיר לעמוד בדין, האם לאחר מתן פסק הדין קיימת עילה לטעון לאחריות מופחתת של הנאשם, הערכת מסוכנותו של הנאשם הן בשלב מתן גזר הדין והן לגבי אסירים מורשעים האמורים לצאת לחופשות או בתהליך ניכוי חלק מתקופת המאסר. בתחומים אלה אנו עומדים בקשר עם הסנגוריה הציבורית, ועם עורכי דין המייצגים לקוחות. חוות דעת בפלילים במכון שלם ראשל"צ מתבצעת ע"י פסיכולוגים קליניים מיומנים ובעלי ניסיון.

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן