הערכת מסוגלות הורית

פוסט: הערכת מסוגלות הורית

מכון שלם הנו המרכז המוביל בישראל ומהווה סמכות מקצועית בכל הנוגע להערכת מסוגלות הורית. הערכה זו נדרשת במצבים בהם נדרשת קבלת החלטות הקשורות בילדים, כאשר התפקוד ההורי דורש הערכה. מדובר במגוון מצבים ותהליכים, ברובם הליכים משפטיים הנוגעים בילדים. מצבים אלה כוללים בין היתר סוגיות משמורת ילדים, ילדים בסיכון, אימוץ ילדים ועוד.

מהי מסוגלות הורית

מסוגלות הורית הנה מידת תואמותו של הורה להעריך נכונה את צרכיו הפיזיים, הרוחניים והנפשיים של ילדו, בקונטקסט גילו והתפתחותו, ולהיות זמין ונכון לענות על צרכים אלה. המסוגלות ההורית איננה נושא דיכוטומי, מדובר בנושא מורכב ורב מימדי. אין מסוגלות הורית כתכונה אישיותית או מאפיין קבוע. המסוגלות נגזרת מצורכי הילד או הילדים. הערכת המסוגלות ההורית צריכה להתחיל, אפוא, במצבו של הילד. יש לבדוק בכל פעם מסוגלות הורית ספציפית להורה מסוים ולילד המסוים ובטווח זמן מסוים. המסוגלות ההורית מתייחסת למילוי צורכי הילד בתחומים רבים ומגוונים.

חוות דעת פסיכולוגית למסוגלות הורית

בתחום מורכב זה עוסק מכון שלם למעלה מ 20 שנים. במהלך השנים למדנו כי בשאלות הרגישות ולעיתים הרות הגורל המופנות אלינו על ידי הגורמים השונים עלינו להשקיע, בנוסף לאבחון הפורמאלי, את מיטב ניסיוננו הקליני. כן נדרשת הבנה רבה למצבם ועולמם של המגיעים לבדיקה הנמצאים בתקופה זו במצב משברי, אולי הקשה ביותר בחייהם, והחשים תחושות קשות לגבי עצמם, ואף חוסר אמון כלפי המערכות השונות – כולל מבצעי הבדיקה. בדיקת המסוגלות מתבצעת עם מלוא הרגישות למצבם של הנבדקים (הורים וילדים כאחד) ובמלוא האחריות הנגזרת מן המצב.

השאלות האבחוניות כוללות : הערכת מסוגלותם של ההורים להיענות לצורכי הילד, זאת על פי קריטריונים הנדרשים ע"י רשויות המשפט ובהתאם לגישות המקצועיות המעודכנות לגבי הורות ולגבי הקשר בין הורים וילדים; הערכת מצבו הרגשי של הילד וצרכיו; הערכת מערכות הקשרים והיחסים במשפחה; זיהוי מאפיינים פסיכולוגיים של התעללות פיזית, נפשית או מינית; הערכה של פוטנציאל לשינוי אצל ההורים, בנייה והמלצה על תכניות טיפול ועוד.

בתחום זה אנו נותנים חוות דעת בדבר ילדים בסיכון ודרכי הטיפול המומלצות עבורם וכן חוות דעת בנושאי משמורת ואימוץ ילדים.

בתחום זה מקיים המכון מסגרות למידה והדרכה פנימיות שוטפות וכן השתלמויות המיועדות לאנשי מקצוע, בהשתלמויות אלה השתתפו עובדים סוציאליים, פקידי/ות סעד ופסיכולוגים.

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן