במכון נערכים אבחונים והערכה לקיום הפרעת קשר ראשונית, אבחון התפתחותי בגיל הרךוטיפול בילדים ומתבגרים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. הטיפול הפסיכולוגי נעשה בגישה ייחודית ומיועד לילדים ומתבגרים הנמצאים על הספקטרום וכולל הדרכת הורים. מכון שלם מקבל הפניות במסגרת קופת החולים מכבי וכן לפונים פרטיים.

במכון נערכים אבחונים והערכה לקיום הפרעת קשר ראשונית, אבחון התפתחותי בגיל הרךוטיפול בילדים ומתבגרים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. הטיפול הפסיכולוגי נעשה בגישה ייחודית ומיועד לילדים ומתבגרים הנמצאים על הספקטרום וכולל הדרכת הורים. מכון שלם מקבל הפניות במסגרת קופת החולים מכבי וכן לפונים פרטיים.

רוצים לשמוע עוד?