03-9642623
תפריט
הוצאת רשיון לנשק בישראל

הוצאת רשיון לנשק בישראל

בחודש יולי 2010, הוציא מרכז המחקר והמידע דו"ח העונה לשם: " רשיונות נשק לאזרחים פרטיים – מדיניות ונתונים מספריים". מדו"ח זה, אשר הוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה, עולה כי בארץ ישנם כ 181 אלף תושבים אשר ברשותם רשיון לנשק, כאשר מתוכם כ 161 אלף איש רשאים לשאת עימם את הנשק שבבעלותם. התהליך בישראל להצאת רשיון נשק כרוך בשלבים רבים ובמילוי לא מעט טפסים לרשיון נשק.

החוק המסדיר את התהליך

חוק כלי הירייה, התש"ט-1949, והתקנות על-פיו, מגדירים כי הזכות של אזרחים לשאת נשק אינה זכות מוקנית – בדומה למצב בארצות הברית, אלא מותנית בקבלת רשיון. הגוף הממונה על מתן רשיונות נשק לאזרחים וחידושם הוא האגף לרישוי כלי ירייה, במשרד הפנים.
מדיניות מתן רשיון לנשק וחידוש רשיון לנשק, נקבעה בהמשך להמלצות ועדה בין משרדית (ועדת כהן), שמונתה בתחילת שנות ה 90. הוועדה המליצה כי הרשיון ינתן על פי עילות מוגדרות אשר עליהן להיות בתוקף גם בזמן הבקשה להארכת תוקפו של הרשיון.

תהליך הוצאת רישיון נשק עבור אדם פרטי

ישנם תשעה שלבים עד לקבלת הרשיון כאשר רבים מן השלבים כרוכים במילוי טפסים לרשיון נשק על פי הנחיות המשרד לבטחון פנים.
התהליך מתחיל במילוי טופס "בקשה לרישיון כלי יריה פרטי- החלפה / הוספה / חידוש / שינוי יעוד / שינוי עילה". לאחר הגשת הטופס, הוא ייבדק על ידי האגף לרישוי כלי יריה ובמידה וימצא כי הפונה עומד בקריטריונים, האגף יעדכנו על מנת שימשיך לשלב הבא בתהליך ויגיע לראיון עם פקיד רישוי. אחד הטפסים לרשיון נשק שיש למלא בהמשך הוא טופס הצהרת בריאות, שעליו יש להחתים רופא משפחה. את טופס זה יש למסור למטווח בו יבוצע אימון ירי. אימון ירי יבוצע על כלי ירייה מן הסוג אותו מתעתד הפונה לרכוש.
לבסוף יש צורך למלא טופס כתב הסכמה בו יאשר המבקש, כי יתבצע שימוש בתמונתו הנמצאת במאגר משרד התחבורה לצורך הוספתה על רשיון הנשק.

אישורים לפני קבלת הרשיון

לאחר האימון במטווח, הכרוך בתשלום, ותשלום האגרה העומדת על קרוב ל 3,000 ש"ח, יהיה על הפונה לרכז את הטפסים והאישורים הבאים לצורך קבלת הרשיון:
• אישור על רכישת נשק
• הצהרת בריאות
• אישור על ביצוע אימון במטווח
• אישור תשלום אגרת הרישיון

הרשיון הזמני יישלח בדואר וישא תוקף של 6 חודשים, לאחר מכן ישלח הרשיון הקבוע. את הנשק ניתן לאסוף מן המוכר עם קבלת הרשיון הזמני.

צרו קשר