TOVA

פוסט: TOVA

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג (CPT Continuous Performance Test) דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה- BRC ה- MOXO וכדומה.

מטרת הבדיקה לאפשר הערכה אובייקטיבית של מרכיבי הקשב. מבחן זה בודק ישירות את הנבדק ואת יכולתו להתמודד עם מטלה חדגונית ומשעממת, כמו גם מצב לחץ לאורך זמן.

ניתן להשתמש בבדיקת TOVA במסגרת אבחון הפרעת קשב וריכוז.
יש לציין כי בדיקת TOVA לבדה אינה מהווה אבחנה תקפה להפרעת קשב וריכוז והיא מהווה רק כלי עזר אחד באבחון.

הבדיקה במכון שלם רשל"צ משמשת  גם לבדיקת יעילות הטיפול התרופתי – כאשר משווים את תוצאת הבדיקה הראשונה לזו שנערכה תחת השפעת התרופה (לדוגמא ריטלין).

בדיקת TOVA מתבצעת בשני חלקים, זאת לאחר אימון בין מספר דקות שעוברים לפני שמתחילים. אצל נבדקים מגיל 6 ומעלה, כל חלק נמשך 21.8 דקות. לעומת זאת, אצל נבדקים בגילאים 4 עד 5 משך הבדיקה הוא 10.9 דקות.

במהלך הבדיקה הנבדק יושב מול מסך מחשב כאשר הוא מחזיק בידו לחצן. על המסך מופיעה נקודה קבועה המשמשת כנקודת ייחוס לגירוי שיופיע על המסך. הגירוי הוא ריבוע לבן שמופיע מידי מספר שניות. לפעמים הריבוע מופיע מעל הנקודה ולפעמים מתחתיה.

כאשר הנבדק מזהה שהריבוע מופיע מעל הנקודה עליו ללחוץ פעם אחת על הלחצן. לעומת זאת, כאשר הריבוע מופיע מתחת לנקודה, אין ללחוץ על הלחצן. קושי הבדיקה מותאם לגיל הנבדק.

במהלך הבדיקה נבדקים המדדים הבאים:

לחיצות סתמיות – כאשר הנבדק לוחץ על הכפתור כשהגירוי "הנכון" לא מופיע על המסך מדובר בלחיצות סתמיות. מדד זה בודק בין היתר את תסמיני האימפולסיביות של הנבדק.

פספוסים כאשר הנבדק לא לוחץ על הכפתור כאשר מופיע הגירוי הנכון, הדבר נקרא פספוס. מדד זה בודק תסמיני קשב.

יציבות מהירות תגובה – זהו אחד המדדים החשובים ביותר שנבדקים בבדיקה. הגירויים בבדיקה מופיעים בהפרשים קבועים. מדד זה בודק האם יש יציבות של הנבדק כאשר הוא מגיב ולוחץ / לא לוחץ על הלחצן. מדד זה חשוב מכיוון שאנשים עם הפרעת קשב וריכוז אינם עקביים בתגובות שלהם.

זמן תגובה – מדד זה בודק באיזו מהירות הנבדק הגיב לגירוי שהופיע על המסך ולחץ על הכפתור (בין אם הלחיצה הייתה נכונה או לא(

הבנת המטלה – מדד זה בודק איך הנבדק תיפקד וביצע את המטלה לאורך הבדיקה, כאשר השעמום והמונוטוניות שנגרמים לו "משתלטים" עליו.

ציון כללי של הבדיקה – הציון מורכב משכלול של הישגי הנבדק לאורך הבדיקה, זאת ביחס לקבוצה המתאימה – אנשים באותו גיל ומגדר אשר אינם סובלים מהפרעת קשב וריכוז.

מהימנות הבדיקה – על מנת שבדיקה מסוימת תהיה תקפה ואמינה, עליה להיות בעלת מהימנות ולעבור תיקוף שהיא אכן מצליחה למדוד את מה שנועדה לבדוק, ובאחוזי הצלחה גבוהים. בדיקת ה-TOVA נבדקה מול אוכלוסייה רחבה בקבוצות גיל שונות, כך שנוצר מצב שלבדיקה יש מאגר נרחב של התוצאות "הנורמאליות" של נבדק ללא הפרעת קשב וריכוז שאמורות להתקבל בגילאים מסוימים ולפי מגדר הנבדק.

בדיקת ה-TOVA היא אומנם בדיקה ותיקה, אך היא מתעדכנת מבחינת גודל המדגם, מה שמשפיע על רגישותה, מהימנותה ויכולת הניבוי שלה. כתוצאה מכך רגישות וספציפיות הבדיקה עומדות על 80% ו-85% בהתאמה. כלומר, כאשר משתמשים בבדיקה בכדי לאבחן הפרעת קשב וריכוז הבדיקה מצליחה לזהות נכון 80% מהנבדקים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז ככאלו שאכן סובלים מההפרעה, וב-85% היא אכן מאבחנת הפרעת קשב וריכוז ולא דבר אחר. כאשר משתמשים בבדיקה על מנת לבדוק את יעילות הטיפול התרופתי, אחוזי המהימנות עומדים על 95%.

 

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן