במכון נערכים אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים, אבחונים פסיכו דידקטיים, אבחונים לאיתור הפרעות בתקשורת (ילדים על הספקטרום האוטיסטי), אבחונים התפתחותיים, הערכות מסוגלות הורית, הערכות לילדים בסיכון, חוות דעת בפלילים, הערכות מסוכנות ועוד. מכון שלם הנו בין המובילים בארץ בכל תחומי האבחון, הן ברמה המקצועית הגבוהה והן בשירות.

במכון נערכים אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים, אבחונים פסיכו דידקטיים, אבחונים לאיתור הפרעות בתקשורת (ילדים על הספקטרום האוטיסטי), אבחונים התפתחותיים, הערכות מסוגלות הורית, הערכות לילדים בסיכון, חוות דעת בפלילים, הערכות מסוכנות ועוד. מכון שלם הנו בין המובילים בארץ בכל תחומי האבחון, הן ברמה המקצועית הגבוהה והן בשירות.

רוצים לשמוע עוד?