03-9642623
תפריט
אבחון פסיכודידקטי ללקויות למידה

אבחון פסיכודידקטי ללקויות למידה

הגידול במודעות לקשיים העומדים בפני תלמידים בעלי ליקויי למידה, אשר פוגמים בסיכוייהם למימוש יכולתם בלימודיהם, הביא לכינוס, בשנת 1997, של וועדת מרגלית לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה. על פי השקפת הוועדה: "ההשכלה היא המפתח להצלחה בחברה ובכלכלה ולקות למידה פוגעת בסיכויים של תלמידים רבים לממש את יכולתם לרכוש ידע, ומסכנת הן את עתידם ואת תרומתם לחברה".

אגף ליקויי למידה

בעקבות המלצות הוועדה, שרוכזו בדו"ח מרגלית, הוקם במשרד החינוך תחת אגף שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י), אגף ליקויי למידה והפרעות קשב, שמטרתו ליצור סביבה חינוכית מיטבית מתאימה עבור תלמידים בעלי לקויות למידה ועיצוב וקביעת מדיניות בתחום לקויי למידה בחינוך הרגיל. האגף אמון על ביצוע מספר משימות המקדמות את מטרותיו: תכנון וניהול דרכי הטמעת הטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה ותיאום הטיפול עם האגפים במשרד החינוך, יצירת סטנדרטיזציה בדרכי אבחון, טיפול ודרכי היבחנות וכן הכשרת מדריכים, יועצים ופסיכולוגים לאיתור, אבחון וטיפול בתלמידים בעלי לקויות למידה.

אילו סוגי אבחונים קיימים?

קיימים שני סוגי אבחונים עקריים לאבחון לקויות למידה האחד הוא האבחון הפסיכולוגי והשני הוא האבחון הדידקטי. בנוסף, קיים אבחון פסיכודידדקטי אשר נקרא גם אבחון משולב או אבחון רב תחומי (Multi-disciplinary Assessment). תלמידים מופנים לאבחון פסיכודידקטי כאשר עולה סבירות שקשייהם נובעים ממגוון גורמים המובילים לכשלי וקשיי למידה חמורים.
האבחון מתחיל באיסוף מידע מן ההורים והצוות החינוכי, שלאחריו מותאמת לילד סוללת מבחנים הכוללת מטלות שונות, המותאמות לגילו. מטרתו של אבחון פסיכודידקטי, היא לקבל הערכה על התפקוד השכלי-קוגניטיבי של התלמיד ולבחון את יכולותיו וכשליו בתפקודים הלימודיים, תוך התייחסות ליכולות וקשיים בתחום החברתי, הרגשי והאישיותי של התלמיד ובחינת השפעותיהם המתערבות.

היכן מתבצעים אבחונים?

בארץ ישנם מוסדות, מכונים ומרכזים רבים המבצעים אבחונים להפרעות קשב וריכוז, אבחונים ללקויות למידה ובעיות רגשיות, לרבות אבחון פסיכודידקטי, אבחון דידדקטי ואבחון פסיכולוגי. חלקם עובדים בשיתוף פעולה עם קופות החולים השונות המציעות הנחה בעלויות האבחון.
המדריך להורי תלמידים בעלי לקויות למידה, שהופק על ידי המנהל הפדגוגי של משרד החינוך, מקדיש פרק לבחירת מאבחן היות ובחירת הגורם המאבחן נתונה באחריותם הבלעדית של ההורים.
ההמלצות הנכללות בפרק, דנות בארבעה היבטים שכדאי לבחון:
• האם תתקיים פגישה מקדימה עם ההורים לקבלת רקע ופרטים על הילד?
• האם יתקיים מפגש סיכום עם סיום האבחון?
• האם הגורם המאבחן ייצור קשר עם המוסד החינוכי של הילד בכדי לאסוף אינפורמציה על תפקודו הלימודי?
• אם הגורם המאבחן מיודע לעיקרי חוזר המנכ"ל המסכם את נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים?
ללא קשר לסוג האבחון הרלוונטי, הצוות החינוכי במוסד הלימודי של ילדכם תמיד עומד לשרותכם לייעוץ ומענה על שאלות ודילמות העומדות בפניכם כהורים. כמו כן, מומלץ להתוודע לתוכן המדריך להורי תלמידים בעלי לקויות למידה הנקרא "סולמות וחבלים", אותו ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד החינוך.

צרו קשר